Φόβος Εναλλακτικών- Ενεργειακών Θεραπειών.

Γιατί Φοβάμαι? Θα ξεκινήσω με το μήνυμα αυτού του άρθρου και στην συνέχεια θα σας εξηγήσω πώς αιτιολογείται το γεγονός να φοβάστε τις εναλλακτικές-ενεργειακές θεραπείες. Το μήνυμα είναι : ΕΡΕΥΝΑΤΕ-

Read More